วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

เทคนิคเรียน ลองอ่านดูนะค่ะ


1. อ่านหนังสือตอนเช้าๆ จะช่วยในการจดจำได้เยอะจร้า เพราะว่าตอนเช้าสมองของเราปลอดโปร่ง ถ้าเทียบกับตอนเย็น หรือตอนดึกๆ เนื่องจากสมองของเราผ่านอะไรมามากมายแล้ว สู้รบปรบมือกันมาทั้งวัน

2. รู้มั้ยว่า การยืนอ่านหนังสือ ช่วยในการจดจำมากกว่า การนั่งอ่านหนังสืออีกนะจะบอกให้แล้วอีกอย่างช่วยกันการหลับคาหนังสืออีกด้วย

3. การจดโน๊ต ให้ดูสะอาดตาสวยงาม จะเป็นสิ่งดีมากๆ เนื่องจากลายมือที่สวยและเป็นระเบียบ จะช่วยในการจดจำได้เป็นอย่างดีเลยหล่ะ ถ้าบอกแบบนี้ เราควรใช้กระดาษสีขาว และปากกาหมึกสีดำ ช่วยให้อักษรมีความชัดเจน และมีพลังเยี่ยมยอดเมื่อบวกกับสีขาวในกระดาษที่เป็นช่องว่างอยู่ การเรียบเรียงตัวอักษร เราควรที่จะจดแบบให้มีการเคลื่อนไหว แทนที่จะจดแบบแนวนอน เรียงยาวแบบธรรมดาๆ ก็คือการจดแบบเป็นกลอน แทนที่จะจดให้มันเป็นพรืดยาว จนเอียน การจดแบบนี้ ทำให้เมื่อยสายตา เพราะเราต้องใช้สายตากวาดทอดยาวไป ทำให้เมื่อยล้าสายตาอย่างยิ่ง ทำให้เลิกอ่านกันไปดื้อๆแต่การที่เราจดแบบกลอน มันช่วยให้สายตาของเราไม่ล้า ทำให้เราอ่านหนังสือได้มากขึ้น และจำได้รวดเร็วกว่าเดิม ไม่ต้องมาอ่านซ้ำหลายๆ รอบเหมือนแต่ก่อน

4. การจดอีกแบบนึง ก็คือ การจดแบบ mind mapping การจดแบบนี้ หลายๆ คนคงจะคุ้นเคยกันดี คือ การ มีคีย์เวิร์ดชื่อเรื่องไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขากิ่งก้านหัวข้อย่อยๆ ออกมา ขอย้ำนิดนึงว่า ควรจะใช้คำสั้นๆ ที่สำคัญๆ เพื่อง่ายต่อการจดจำ และไม่น่าเบื่อ
5. การเรียนแบบจับคู่ ควรที่จะมีคู่หู 1 คนในการเรียนเพื่อแชร์ความรู้ที่แต่ละคนได้มา และโต้เถียงความรู้กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลดีเช่นกัน ทำให้การเรียนมีสีสัน และเกิดความตื่นตัวอีกด้วย
6. การอ่านหนังสือเสียงดัง หรือโยกตัว โยกขา การอ่านแบบมีจังหวะจะโคน ช่วยในการจดจำด้วย เพราะว่าเราได้ใช้ประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ
7. อ่าน 1 ชั่วโมงที่รู้สึกว่าตั้งใจ มีความสุข หรือมีพลังในการอ่าน การเรียนรู้ ดีกว่าอ่าน 5 ชั่วโมงที่อ่อนล้าซะอีก แทนที่จะความรู้ แต่กลับไม่ได้อะไรเลย8. เวลาที่คนเรามีความสุข คลื่นสมองของเราจะเรียนรู้ได้เร็ว และดีกว่าตอนที่เครียด
9. ควรที่จะหมั่นทบทวนในสิ่งต่างๆ บ่อยๆ เพราะการย้ำคิดย้ำทำ หรือการทำซ้ำนั้น ช่วยเราได้มากเลย
เพื่อนๆ ลองเอาไปทำดูนะ สู้ๆ ทุกคน เพื่อนอนาคตที่สดใสของเรา

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7 Mind Mapping คำพ่อสอน (น.128-140) งานบุคคล9 คำพ่อสอน
พุทธศาสนากับการดำเนินชีวิต

ในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนวุ่นวายและมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น มีการแก่งแย่งแข่งขันกัน ปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก็ขาดแคลนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทุกๆปัญหาทุกคนล้วนแต่ต้องพบเจอจึงทำให้ทุกคนมีสภาพที่ย่ำแย่ มีความย่อท้อ ขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิต ดังนั้นการเข้าหลักทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นทางเดียวที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทุกคน ให้มั่นคงในหลักธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข แต่เราสงสัยไหมว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีส่วนช่วยต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร

พระพุธศาสนาได้มีหลักคำสอนที่เน้าสัจธรรมคือมีเหตุมีผล มีการแนะนำขัดเกลาความประพฤติให้ดีขึ้น กล่าวคือ ให้มนุษย์มีความเฉลียวฉลาด ในที่นี้คือให้มีความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสังคม รู้จักการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และให้ถูกธัมมะ คือ ให้เราปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ให้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสอนให้เรารู้จักหน้าที่ของตนเองด้วย นอกจากนี้คำสอนของพระพุทธศาสนายังสอนให้เรารู้จักการใช้ปัญญาวิเคราะห์เหตุผลต่างๆว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สอนให้ทำความดี โดยได้กล่าวว่า ถ้าเรารู้จักสั่งสมแต่ความดีก็จะส่งผลต่อชาตินี้และชาติหน้า ชีวิตเราจะสุขขึ้นและสบายขึ้น เราสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผลที่ได้รับคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมมีชีวิตและการงานที่สว่าง คือ มีปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ผิดชอบชั่วดี มีความสะอาดคือ ทำให้เรามีความสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ และความสงบ คือมีความเป็นอยู่ที่ปกติสุข

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้มีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่ทำให้ทุกคนทำแต่ความดี มีความศรัทธาและเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา และเรายังสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข


วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6 Mind Mapping คำพ่อสอน (น.128-140)


สัปดาห์ที่ 5 การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Mind manager และ Free mind

วันที่ 29 มิถุนายน 2552
การเรียนวันนี้คือ

1.การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม free mind และ mind manager โดยการนำมาทำเป็นผังความคิด หรือ mind map
2.Mind Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)การ save งานมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ1.การบันทึกแบบแก้ไขงานได้ โดยใช้ .mnap2.การบันทึกแบบแก้ไขงานไม่ได้ โดยใช้ jpeg

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนคณะศึกษาศาสตร์

สารคดี 9 คำพ่อสอน ความเพียร การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนวันนี้

การสร้างบล็อก

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ น.ส.อริสา มงคลไพบูลย์สุข
ชื่อเล่น อาร์

วันเกิด 29/11/1990
ที่อยู่ 140/54 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สีที่ชอบ สีฟ้า สีขาว

กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล แบดมินตัน

ยามว่าง ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เนต

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
การศึกษา กำลังศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 มหาวิทยาลัยบูรพา