วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Mind manager และ Free mind

วันที่ 29 มิถุนายน 2552
การเรียนวันนี้คือ

1.การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม free mind และ mind manager โดยการนำมาทำเป็นผังความคิด หรือ mind map
2.Mind Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)การ save งานมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ1.การบันทึกแบบแก้ไขงานได้ โดยใช้ .mnap2.การบันทึกแบบแก้ไขงานไม่ได้ โดยใช้ jpeg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น